Departamenti i Informatikës, FSHN, UT organizon aktivitetin YPS: "Këndi i programuesve të rinj". Këtë vit, aktiviteti YPS do të jetë i përmasave më të mëdha, duke u shtrirë dhe jashtë qyteti të Tiranës, ku mund të përmendin qytetet e Vlorës, Shkodrës, etj. Kjo është dhe një arsyet përse YPS2020 është një aktivitet i cili do të zgjas 4 muaj, Shkurt – Qershor 2020. Në muajin qershor do të zhvillohet dhe faza përfundimtare e këtij aktiviteti.  Qëllimi kryesor i aktivitetit është të ofrojë një mundësi për nxënësit e shkollave të mesme të testojë aftësitë e tyre në gjuhë të ndryshme të programimit.
‘Young Programmers Space’ organizohet për të promovuar këtë bashkëpunim ndërmjet Departamentit dhe nxënësve e mësuesve të shkollave të mesme. Ky aktivitet zhvillohet me mbështjen kryesore të Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Albtelecom Sha.


Nxënësit më të mirë të këtij aktiviteti do të pajisjen me çertifikata dhe çmime të ndryshme.
Young Programmers Space’  është një platformë e aksesueshme online në të cilën ofrohet shkrimi i programeve në gjuhë të ndryshme programimi përfshirë c, C++. Platforma mundëson kontrollin e programeve në kohë reale