Departamenti i Informatikës, FSHN, UT organizon aktivitetin "Këndi i programuesve të rinj". Aktiviteti do të zhvillohet në Tiranë, gjatë datave 20 Prill dhe 12 Maj 2018 në formën e një konkursi midis nxënësve të shkollave të mesme. Qëllimi kryesor i aktivitetit është të ofrojë një mundësi për nxënësit e shkollave të mesme të testojë aftësitë e tyre në gjuhë të ndryshme të programimit. Për nxënësit fitues do të shpërndahen çmime.

"Young Programmers Space" është një platformë e aksesueshme online në të cilën ofrohet shkrimi i programeve në gjuhë të ndryshme programimi përfshirë c, C++. Platforma mundëson kontrollin e programeve në kohë reale në adresën education.fshn.edu.al:8888.