Evente‎ > ‎

Evente nga #YPS

Ceremonia përmbyllëse - YPS 2018

posted May 16, 2018, 5:59 AM by Jurgen MuhoMe nxënës dhe mësues të gjimnazeve për ceremoninë përmbyllëse të aktivitetit "Young Programmers Space". Në fazën përmbyllëse patëm nderin të kishim të ftuar Zv
. Dekanen e Fakultetit të Shkencave të Natyrës Prof.Asoc. Eglantina Kalluçi, Zv. Dekanen e Fakultetit të Shkencave të Natyrës Prof. Asoc. Dr. Alda Kika, përfaqësuese te ALBtelecom Znj. Jonida Filipi mbështetës të aktivitetit Young Programmers Space 2018 dhe drejtuesin e Depratmentit të Informatikës Prof. Asoc. Dr. Endri Xhina. Suksese për të gjithë nxënësit pjesë e aktivitetit #YPS2018

YPS 2018 Faza Finale

posted May 9, 2018, 6:06 AM by Jurgen Muho   [ updated May 10, 2018, 3:25 AM ]


Përfundoi me sukses faza finale e konkursit Young Programmers Space, e cila konsistoi në testimin final të nxënësve fitues nga testimi fillestar. Pjesëmarrja ishte 60 nxënës nga shkolla të ndryshme, të cilët zhvilluan testimin nga laboratoret e Departamentit të Informatikës, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Testimi përfundoi me sukses, nga ku u shpallën fitues për 3 vendët e para. Nxënësit treguan rezultate të larta dhe përkushtim maksimal gjatë testimit. Në eventin e rradhës do të bëhet shpërndarja e certifikatave për nxënësit fitues dhe mësuesit e trajnuar.

Trajnim me mësuesit e shkollave të mesme mbi Programimin në Web #YPS 2018

posted May 9, 2018, 6:03 AM by Jurgen Muho   [ updated May 10, 2018, 3:27 AM ]

Pranë ambjeteve të Departamentit të Informatikës, në datën 3 Maj u zhvillua trajnimi i mësuesve  të shkollave të mesme mbi programimin në Web. Lektore Ana Dhëmbi zhvilloi trajnimin mbi programimin në Web. Gjatë këtij trajnimi u shpjeguan metodologjia, infrastruktura, si dhe teknika për ndertimin e aplikimeve Web. Në trajnim u njohën me mjetet e programimit ne klient, HTML 5 dhe CSS 3 si dhe ndërtimin e aplikimeve Web. 

Faza e parë e konkursit - Testimi Online

posted May 9, 2018, 5:50 AM by Jurgen Muho   [ updated May 9, 2018, 5:55 PM ]

Në datën 28 Prill u zhvillua faza e parë e konkursit, e cila konsistoi në testimin online të nxënësve të shkollave të mesme. Pjesëmarrja ishte 203 nxënës nga shkolla të ndryshme, ku rreth 10% zhvilluan testimin nga laboratoret e Departamentit të Informatikës, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe pjesa tjetër nga ambjente të tjera jashtë Fakultetit. Rreth 20% e nxënësve arritën të zgjidhnin të gjitha ushtrimet, çka tregoi përkushtim dhe interes të lartë prej tyre. Kjo fazë përfundoi me shpalljen e fituesve të cilët do të vijonin konkursin në fazën finale. 

Trajnimi me mësuesit e shkollave të mesme mbi platformën #YPS 2018

posted May 9, 2018, 5:47 AM by Jurgen Muho   [ updated May 10, 2018, 3:32 AM ]


Në datë 26 Prill u organizua trajnimi me mësuesit e shkollave të mesme mbi platformën Young Programmers Space. Mësuesit e shkollave të mesme u njohën me platformën Young Programmers Space dhe mënyrën e funksionimit të saj, si dhe me manualin e përdorimit. Gjatë trajnimit mësuesit e shkollave të mesme zhvilluan disa ushtrime në gjuhën C dhe C++, si dhe kontrolluan ushtrimet e zhvilluara në kohë reale nëpërmjet portalit. 

Fokus Group - Teaching ICT in High School #YPS 2018

posted Apr 18, 2018, 1:11 PM by Elda Xhumari   [ updated May 10, 2018, 3:54 AM by Jurgen Muho ]

Takimi i parë për hapjen e muajit #YoungProgrammersSpace patëm nderin të kishim të ftuar Dekanin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës Prof. Dr. Spiro Drushku dhe Drejtuesin e Depratmentit të Informatikës Prof. Asoc. Dr. Endri Xhina, drejtorues dhe mësues të shkollave të mesme. Në këtë takim ishin të ftuar dhe përfaqësues të ndryshëm.
Suksese për të gjithë nxënësit pjesë e aktivitetit #YPS.

Ceremonia përmbyllëse - YPS 2017

posted Apr 17, 2018, 5:20 AM by Jurgen Muho   [ updated May 9, 2018, 6:22 PM ]


Me nxënës dhe mësues të gjimnazeve për ceremoninë përmbyllëse të aktivitetit "Young Programmers Space". Në fazën përmbyllëse patëm nderin të kishim të ftuar Ministren për Inovacion dhe Administratën Publike Znj. Milena Harito, Rektorin e Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni, Dekanin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës Prof. Dr. Spiro Drushku dhe Drejtuesin e Depratmentit të Informatikës Prof. Asoc. Dr. Endri Xhina. Suksese për të gjithë nxënësit pjesë e aktivitetit #YPS.

#YoungProgrammersSpace 2017 tek shkolla e mesme "Andon Zako Cajupi"

posted Apr 17, 2018, 5:12 AM by Jurgen Muho   [ updated May 9, 2018, 5:47 PM ]

Përfaqësues të Departamentit të Informatikës prezantuan platformen "Young Programmers Space" për nxënësit e shkollës së mesme "Andon Zako Cajupi". Nxënësit u njohën me mënyrën si funksion platforma si dhe testuan në kohë reale njohurit në gjuhët e programimit. 

Tek #Partizani #YPS 2017

posted Apr 16, 2018, 10:13 AM by Jurgen Muho   [ updated May 9, 2018, 5:44 PM ]


Pranë ambjenteve të shkollës Partizani u realizua faza e parë e konkursit, testimi fillestar online, ku nxënësit e kësaj shkolle, pasi u njohën me portalin, zhvilluan dhe testuan disa ushtrime

#YPS 2017 në Harry Fultz

posted Apr 16, 2018, 10:11 AM by Jurgen Muho   [ updated May 9, 2018, 5:42 PM ]


Përdorim i platformës #YPS nga nxënësit e shkollës së mesme Harry Fultz. Nxënësit e kesaj shkolle testuan njohurit e tyre në gjuhe te ndryshme programimi. 

1-10 of 11