Data të rëndësishme

 Data Tema Përshkrimi
 20 / 21 Prill 2018 Fokus Group - Teaching ICT in High School. Takimi i pare me te ftuar kryesor drejtorët dhe mësuesit e shkollave të mesme.
Në këtë takim do të jenë të ftuar dhe përfaqësues të ndryshëm.
 19-26 Prill Online Registration  Regjistrimi Online i nxënësve të cilët duan të marrin pjesë në testim
 28 Prill 2018 Online test Realizimi i testimit Online të nxënësve
 5 Maj 2018 Final test and Training day for tearchers Realizimi:

-        Testimit final ne ambjentet e Fakultetit për 5-10 nxënësit më të mirë të cdo shkolle.

Trajnimi i mësuesve. Ku mund të shpjegohen konceptet të programimit ( ose në gjuhën C/C++ , ose JAVA, ose PHP ose javascript)
 11/12 Maj 2018 Certificate date Takimi me përfaqësues të shkollave të mesme dhe nxësënit që kanë marrë pjesë në testimin e datës 5 Maj për të realizuar mbylljen dhe dhënien e certifikatave.