Data të rëndësishme

 Data Tema Përshkrimi
 20-29 Maj 2019 Online Registration  Regjistrimi Online i nxënësve të cilët duan të marrin pjesë në testim
1 Qershor 2019 Final test and Training day for tearchers Realizimi:

-  Testimit final ne ambjentet e Fakultetit për 5-10 nxënësit më të mirë të cdo shkolle.

Trajnimi i mësuesve. Ku mund të shpjegohen konceptet të programimit ( ose në gjuhën C/C++ , ose JAVA, ose PHP ose javascript)
5/6 Qershor 2019 Certificate date Takimi me përfaqësues të shkollave të mesme dhe nxësënit që kanë marrë pjesë në testimin e datës 5 Maj për të realizuar mbylljen dhe dhënien e certifikatave.