Aktivitetet YPSDepartamenti i Informatikës ka organizuar eventin e përvitshëm "Këndi i programuesve të rinj".

  1.  YPS 2017“Young Programmers Space”  2017
  2.  YPS 2018 -“Young Programmers Space”  2018
  3.  YPS 2019 -  “Young Programmers Space”  2019
Comments