Departamenti i Informatikës, FSHN, UT organizon aktivitetin "Këndi i programuesve të rinj". Konkursi do të zhvillohet me një fazë, në 1 Qershor 2019, pranë ambjenteve të Departamentit, me infrastrukturën e vendosur në dispozicion nga Departamenti. Qëllimi kryesor i aktivitetit është të ofrojë një mundësi për nxënësit e shkollave të mesme të testojë aftësitë e tyre në gjuhë të ndryshme të programimit. Në përfundim të konkursit do të shpërndahen çmime, falë mbështetjes së Albtelecom, përkatësisht: 
  • Çmimi i parë- Një Laptop.
  • Çmimi i dytë dhe i tretë, kontratë 1 vjeçare Interneti.
  • Ndërkohë për pjesëmarrësit do të shpërndahen dhurata të tjera si: axhenda, usb, powerbank. 
"Young Programmers Space" është një platformë e aksesueshme online në të cilën ofrohet shkrimi i programeve në gjuhë të ndryshme programimi përfshirë c, C++. Platforma mundëson kontrollin e programeve në kohë reale në adresën education.fshn.edu.al:8888.