Departamenti i Informatikës, FSHN, UT në bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit organizon aktivitetin "Këndi i programuesve të rinj". Aktiviteti do zhvillohet në kuadër të Javës së Inovacionit në formën e një konkursi midis nxënësve të shkollave të mesme. Për nxënësit fitues do të shpërndahen çmime.

"Young Programmer Space" është një platformë e aksesueshme online në adresën education.fshn.edu.al:8888 në të cilën ofrohet shkrimi i programeve në gjuhë të ndryshme programimi përfshirë C, C++.
Platforma mundëson kontrollin e programeve në kohë reale.